Els menors de 16 anys podran accedir als concerts sempre que vinguin acompanyats pel pare/mare o tutor legal, que haurà d’adquirir la seva entada també per accedir al concert i acompanyar al menor en tot moment dintre del recinte.

Un adult pot exercir de tutor per acompanyar i fer-se responsable del menor, complint els següents requisits:

En ambdós casos és imprescindible:

En cap cas podrà accedir un menor indocumentat.
Recomanem portar el document ja emplenat per evitar esperes innecessàries en l’accés.